Hvem er vi?

Vi er et team af læger, sekretærer og sygeplejersker, som er glade for at være fælles om patienterne og få lægehusets funktioner og opgaver til at lykkes på bedste måde.

Vi ønsker at yde diagnostik og behandling af høj kvalitet. Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter.

Vores opgaver spænder fra akut lægehjælp, udredning og opfølgning af kroniske sygdomme, samtalebehandling, attester, allergiudredning, vaccinationer og til støtte ved alvorlig eller dødelig sygdom. Vi kan desuden tilbyde akupunktur.

Specielt omkring kontrol af kroniske sygdomme deles opgaverne således, at sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer under lægevejledning. Sygeplejeskerne varetager de fleste kontroller, hvis sygdommen forløber uproblematisk. Sygeplejersker og sekretærer giver råd og vejledning i tæt samarbejde med lægerne og tager imod tidsbestilling og receptfornyelser.

Vi samarbejder bl.a. med speciallæger, hjemme- og sundhedspleje, social- og sundhedsforvaltningen, apoteker og sygehuse. Vi vejleder gerne om frit sygehusvalg.

I klinikken har vi oftest en yngre færdiguddannet læge, som hos os får den efteruddannelsesperiode, som Sundhedsstyrelsen kræver for at blive praktiserende læge - eller som del af lægernes kliniske basisuddannelse (tidligere turnus). Ansættelsen varer 6 mdr. Konsulterer du uddannelseslægen, vil han/hun diskutere konsultationen med en af os bagefter. Vi står derfor inde for kvaliteten af din behandling.